Landwijzer

Landwijzer is een gespecialiseerd centrum voor beroepsvorming in de biosector in Vlaanderen.

Sinds 1997 verzorgt Landwijzer een 2-jarige Opleiding Biologische en biologisch-dynamische landbouw, de enige volwaardige praktijkopleiding op dit vlak in Vlaanderen. Deze opleiding zet nieuwe bio-boer(inn)en op weg. Vele afgestudeerden ervan werken ondertussen in heel Vlaanderen (en ook in het buitenland) op biologische en BD-landbouwbedrijven of in omkaderende functies (onderzoek, voorlichting, …). Zij werken vaak mee aan vernieuwende en toekomstgerichte initiatieven in de bio-landbouw.

Landwijzer ondersteunt ook actief de ontwikkeling van de biologisch-dynamische landbouw in Vlaanderen en stimuleert de ontwikkeling van CSA-initiatieven (Community Shared Agriculture) waarbij boeren en consumenten zich wederzijds rechtstreeks met elkaar verbinden.

Landwijzer heeft tevens verscheidene jaren een Opleiding voor zorgbegeleiders in de landbouw aangeboden, zodat medewerkers in Landbouw-Zorg boerderijen of –instellingen zich terdege kunnen voorbereiden op hun dubbele taak : zorg voor bodem, plant en dier, én zorg voor de mens. Momenteel wordt deze opleiding hervormd.

Sinds 2009 verzorgt Landwijzer in samenwerking met de bio-koepelorganisatie Bioforum de verdere beroepsvorming van actieve bio-boeren. Per sector in de landbouw (melkvee, groenten, kleinfruit, …) worden de telers in een netwerk samengebracht waarin zij kennis delen en zich verdiepen in nieuwe vragen.

Landwijzer bereidt ook een initiatief voor ifv de opleiding van nieuwe bio-winkeliers, zodat ook zij met kennis van zaken bio-producten kunnen verkopen en klanten kunnen inlichten.

Landwijzer kenmerkt zich door een brede en diepgaande visie op biologische landbouw en voeding, en gaat vernieuwend om met volwassenenvorming.

Voor verdere informatie : www.landwijzer.be – info@landwijzer.be - Tel 03/ 281 56 00

 

Met de verkoop van onze 6 groentesappen  (wortelsap, wortel melkzuurgefermenteerd, rodebietensap, tomatensap, gezondheidsdrank, vitaliteitsdrank)
sponsoren wij Landwijzer structureel vanaf januari 2010, met vermelding hiervan op iedere fles.


kriekenpluk Schaarbeekse krieken