Werkgroep Eigen Zaadteelt

Waarom eigen zaadteelt ?

Zaden en plantgoed zijn de meest essentiële productiemiddelen in de land- en tuinbouw. Tot voor enkele decennia gebeurde de zaadproductie in eigen beheer door de land- en tuinbouwbedrijven. Omdat deze activiteit verschilde van bedrijf tot bedrijf, ontstonden zo veel landrassen en telerselecties. De jongste jaren zijn deze telerselecties sterk in verdrukking gekomen. Dit als gevolg van diverse factoren. De Werkgroep Eigen Zaadteelt wil ons lokale groente-erfgoed in stand houden. Zij ijvert voor biodiversiteit via de integratie van zaadteelt op de landbouwbedrijven zelf.

 

Wie ?

De werkgroep is een organisatie die zich richt tot Vlaamse land- en tuinbouwers die nog eigen telerselecties gebruiken en vermeerderen. Maar ook tot diegene die interesse hebben de zaadteelt terug te integreren op het bedrijf. Zo moeten bijvoorbeeld telers met het label van het ‘Brussels grondwitloof‘ hun eigen rassen in stand houden om erkend te zijn als streekproduct.

 

Inspiratiebron

‘Vermeerderen en voortplanten, dat is de wet van het zaad. Zaad leidt tot zaad in overvloed en dit eeuwigdurend. Elk zaadje draagt in zich de continuïteit van het leven, de creativiteit van de evolutie en de mogelijkheid tot aanpassing. Diversiteit van zaden is de uiting van dit aanpassingsvermogen.
Diversiteit is ook de uiting van vrijheid. Vrijheid van zaad en vrijheid van boeren. Waar zaad vrij is om te evolueren en zich aan te passen, daar ontstaat variatie en diversiteit. Als boeren en tuinders vrij zijn om zaad te telen, te delen en te bewaren, dan bevordert dat de diversiteit.’

Vandana Shiva is een Indische geleerde in de kernfysica, die uitgroeide tot een hedendaagse milieu-activiste en tot verdedigster van de landbouwbiodiversiteit als instrument in handen van de boeren.

GGO's ?

In de moderne plantenveredeling zien we, met de opkomst van de hybriden en met als natuurlijk vervolg de ontwikkeling van GGO’s of genetisch gemanipuleerde organismen, een driezijdige verschuiving.
Ten eerste verlaten we het spoor van variatie en diversiteit, wat Vandana Shiva omschrijft als het creatieve in de natuur. De plantenveredeling wordt geconcentreerd in een zeer beperkt aantal bedrijven , deze ontwikkelen rassen die in een zo breed mogelijk verspreidingsgebied kunnen ingezet worden. We zien dat regionale rassen verdwijnen om plaats te maken voor de productievere , maar genetisch verarmde hybriden.
Ten tweede stellen we vast dat het werkveld van de veredeling zich verlegt van de akker naar het labo. De plant in samenhang met haar omgeving is niet meer het vertrekpunt voor selectie maar wordt gereduceerd tot een som van eigenschappen en een (vereenvoudigde) genetische code. Vandana Shiva brengt ons hier terug tot de essentie: “Wil de plant zich waarlijk vernieuwen dan moet ze haar kringloop kunnen sluiten van het zaad tot het zaad!”
Een derde aspect is de concentratie van veredelingsmateriaal en bedrijven waardoor er heel veel belangen om de hoek komen kijken en de noodzaak tot patenten en afschermen zich opdringen. Veel genetisch materiaal staat zo niet ten dienste van het algemeen belang maar zit opgesloten in zaadbedrijven en private genenbanken. De werkgroep wil een vrij stromende beweging op gang brengen van zaden. We streven naar ‘open source seeds’, in het besef dat vrijheid om zaad te telen én te delen aan de basis ligt van echte biodiversiteit.
Het is deze boodschap die de ‘Werkgroep Eigen Zaadteelt’ bij ons in Vlaanderen wil uitdragen: de zorg voor het zaad terug integreren op het boerenerf en die ontelbare kleine paradijsjes van de amateur-tuinders. Kortom de biodiversiteit terug brengen bij de mensen met creatieve groene vingers!
Werkgroep Eigen Zaadteelt gaat resoluut voor een plantenveredeling die niet doodloopt met de opkomst van de GGO’s en de daarbij behorende patenten op zaden. Het initiatief gaat de weg voorbij de GGO’s. Dit in het besef dat echte vernieuwing in de plant zelf besloten ligt. Namelijk in zijn vermogen om zichzelf te vermeerderen en te evolueren. Maar dit vraagt respect voor het typische plant zijn. De plant moet zich kunnen verbinden met de aarde en we moeten toelaten dat ze haar kringloop op een natuurlijke wijze kan sluiten. Van zaad tot zaad met een open bestuiving en bevruchting!

 

Meer info ?

Louis Debruyn - tel 015/ 33 03 53 - louis.debruyn@telenet.be
Greet Lambrecht - tel 015/ 23 45 00 - akelei.jd@skynet.be


haverdrank in milieuvriendelijke statiegeldflessen
haverveld