milieu


De biologische landbouwmethode maakt geen gebruik van kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Centraal staat het bevorderen van een goede bodemvruchtbaarheid om de natuurlijke weerstand van planten en dieren optimaal te versterken. In de biologische fruitteelt gebeurt dit door organische bemesting, goede snoei en door te streven naar ecologisch evenwicht.

 


Hoogstamboomgaarden
zijn een waardevol landschapselement en een biotoop voor tal van vogels en andere dieren. Door aan deze boomgaarden nog een economische functie toe te kennen, zet Pajottenlander zich actief in voor het behoud ervan. Tegelijk voorzien zij ons van onovertroffen, aromarijke vruchten.

 

 


Het gebruik van glazen flessen met statiegeld draagt eveneens bij tot een betere bescherming van het leefmilieu. Volgens diverse LCA's (levenscyclusanalyse) zijn statiegeldflessen de meest milieuvriendelijke verpakkingen. De energiebalans van statiegeldflessen is afhankelijk van het gewicht van de fles, de afstand tot de productieplaats, het aantal malen dat men de fles kan hergebruiken en het percentage van de flessen dat terugkeert. Hoe beter een verpakking scoort op deze punten, hoe beter de ecobalans.

 

Tot in de kleinste details zoeken wij milieuvriendelijke oplossingen zoals biologisch afbreekbare bekertjes voor degustaties, 100% recyclagepapier, minimaal gebruik van drukwerk en publiciteit, groene electriciteit.


Volg ons:

biologische hoogstamboomgaard
hoogstamboomgaard als biotoop
glazen statiegeldflessen
milieu
haverveld