rodebietensap

Tijdens de laatste week van oktober 2013 verschenen verschillende artikels in het nieuws over rodebietensap, met als titels :
Wie veel bietensap drinkt 'speelt Russische roulette' met gezondheid
Universiteit Gent waarschuwt voor gevaren van geconcentreerd bietensap
...

Ons antwoord :

Rodebietensap in zijn natuurlijke vorm en van biologische herkomst bevat natuurlijke nitraten die deel uitmaken van het geheel.

We vergelijken het graag met kruiden en de kruidengeneeskunde. Kruiden kunnen de natuurlijke genezende kracht van het lichaam stimuleren, zonder ongewenste bijwerkingen.
Als inhoudsstoffen geïsoleerd worden om te gebruiken, missen ze het positieve effect van het geheel.
Het geheel is meer dan de delen.
Het geheel van een kruid of plant kan genezen en/of een gunstig effect teweeg brengen. Als we één onderdeel van een plant afzonderlijk gebruiken of in te hoge dosis, kan het schadelijk zijn.

Zo is het ook met rodebietensap.
Als één onderdeel, bijvoorbeeld nitraat, té excessief gebruikt wordt, en niet meer in zijn natuurlijke context, kan het schadelijk zijn.
Het geheel is meer dan de delen : naast nitraat bevatten rode bieten van nature uit een hoog gehalte vitamine C, dat de omzetting in schadelijke nitrosamines verhindert.

De heisa rond rodebietensap handelt over rodebietensapconcentraat. In concentraat is het natuurlijke evenwicht van het geheel verstoord.

Sinds onze allereerste sapjes bij de oprichting van Pajottenlander, in 1987, kiezen wij bewust voor biologische grondstoffen – fruit en groenten van de allerbeste kwaliteit, afkomstig van de biologische landbouw. Ook kiezen wij steeds voor enkelvoudige sappen (ook wel directsappen, moedersappen, oersappen genoemd), dit zijn sappen die niet afkomstig zijn van concentraten.
In de biologische landbouw worden geen kunstmeststoffen gebruikt om de planten op te fokken, alleen organische meststoffen mogen gebruikte worden.
De aanwezige nitraten zijn bijgevolg van natuurlijke oorsprong.

Prof. Hespel raadt aan om een halve liter rodebietensap te drinken per dag, in kleine porties verspreid over de ganse dag.
Naar onze mening is dit alleen maar heilzaam.

Uitgebreidere informatie over rodebietensap en nitraten vindt u in onze productfiche, in de rubriek producten - groentesappen - rodebietensap.

Wij volgen het wetenschappelijk onderzoek omtrent rodebietensap en nitraten verder op, vermits we zelf fervente liefhebbers zijn van rodebieten.
 

 

 

 

 


haverdrank in milieuvriendelijke statiegeldflessen
haverveld